Asocijacija prosvjetara Sandžaka pokrenula inicijativu za formiranje ,,Sandžačke obrazovne platforme”

  315
  Objavi

  U obrazovnom sistemu Srbije je u toku reforma obrazovanja, koja između ostalog podrazumeva i digitalizaciju nastave, elektronske dnevnike, digitalne učionice i udžbenike. Asocijacija prosvetara Sandžaka se raduje unapređenju nastave i javno pohvaljuje rad Ministarstva prosvete povodom toga.

  “Smatramo da svaki korak napred je bitan, ne samo za nas prosvetne radnike već i za naše učenike. Moramo uzeti u obzir da veliki broj osnovnih i srednjih škola na teritoriji Sandžaka, ne samo da nemaju uslove za digitalnu nastavu već nemaju osnovne uslove za rad. Povodom toga mi moramo upoznati Ministarstvo prosvete sa problemima naših škola kako bi zajednički rešili već nagomilane probleme. Imamo pojavu da seoske škole imaju problem sa mokrim čvorovima, prokišnjavanjem, nedovoljnim sredstvima za rad dok škole na teritoriji grada imaju drugi vid problema kao što je manjak prostora. Prosvetni radnici takođe moraju biti potpuno zaštićeni, nama kao organizaciji je veoma bitno da se radnicima daju njihova zagarantovana prava kao što je isplata putnih troškova, besplatna edukacija u vidu seminara za stručno usavršavanje. Zato pokrećemo inicijativu za formiranje ,,Sandžačke obrazovne platforme” i pozivamo direktore osnovnih i srednjih škola da nam probleme koje imaju kao obrazovna ustanova osnovna ili srednja škola predstave u pisanoj formi i pošalju na meil as[email protected] takođe prosvetni radnici imaju bitnu ulogu tako i da od njih očekujemo učešće da nam predstave svoje probleme jer želimo da status prosvetnog radnika bude zaštićen”, istakao je predsednik Asocijacije prosvetara Sandžaka Bahrija Sijarić.

  Sijarić je upoznao predsednika skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo akademika Muamera Zukorlića sa radom, aktivnostima i delovanjem Asocijacije. Sijarić je predstavio i platformu o zajedničkom rešavanju nagomilanih problema u prosveti vezanih za škole sa teritorije Novog Pazara, Tutina, Sjenice i okolnih gradova i opština. Akademik dr Muamer Zukorlić je ponudio pomoć kao predsednik Odbora za obrazovanje.

  Informacije o organizaciji
  Asocijacija prosvetara Sanžaka – organizacija pravno osnovana početkom 2017. Godine. Oblast našeg delovanja i iskustvo je dugogodišnje, glavni cilj našeg pravnog registrovanja jeste umrežavanje prosvetara sa prostora Sandžaka, saradnja sa prosvetarima iz čitave Srbije, ali i regiona, kao i saradnja sa nevladinim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave u okviru omladinskih projekata, projekata koji imaju za cilj da unaprede obrazovni sistem u Srbiji, ali i da ukažu na značaj neformalnog obrazovanja, koje je usko povezano sa formalnim. Cilj asocijacije je da svojim aktivnostima doprinese razvoju zajednice putem : – unapredjenja standarda; – edukacije i aktivnog ukljucivanja javnosti, a posebno dece i mladih u sve tokove zajednice, kako bi se rešavali lokalni, regionalni i republički problemi; – javnog zalaganja za primenu i razvoj novih navika u svim oblastima delovanja; a sve to putem jačanja razumevanja, medjusobnog poznavanja i saradnje ljudi, zajednica i država, kao i podsticanjem svestrane slobode i komunikacije izmedju svih. Kao jedinstvena organizacija koja povezuje prosvete radnike, zaposlene u obrazovnim ustanovama misija nam je da se izborimo za prava prosvetnih randika, prava učenika u demokratski uređenom sistemu. Jedan od ciljeva nam je da unapredimo i poboljšamo kvalitet nastave u našim obrazovnim ustanovama, da saradnjom sa donatorima, nevladinim sektorom, lokalnom samoupravom i državnom upravom primenimo inovativne metode učenja. Budemo prvi i prepoznatljivi i kao primer dobre prakse poslužimo kolegama na nacionalnom nivou. Članovi asocijacije i najbliži saradnici su visoko-obrazovana lica, sa dugogodišnjim iskustvom kako u prosveti, tako i u vođenju i koordiniranju programima i projektima, napominjemo da smo otvoreni za nove članove i saradnike, da svako ko želi da se priključi i zajednički unapredimo sistem obrazovanja u asocijaciji je dobrodošao.