Naslovna Uncategorized Dr. Muratović: Matica Bošnjačka i SPP neće odustati od svoje politike pomirenja...

Dr. Muratović: Matica Bošnjačka i SPP neće odustati od svoje politike pomirenja među Bošnjacima bez obzira na uvrede i podvale Sulejmana Ugljanina

403
Objavi

Vijećnička lista Matica Bošnjačka u četvrtak, 26.12.2019. godine održala je u svojim prostorijama konferenciju za novinare na kojoj se obratio dr. Admir Muratović a povodom, kako je rečeno, nimalo prijatnih nezakonitih radnji kada je u pitanju najveće predstavničko tijelo Bošnjaka u državi Srbiji.

Prije nekoliko dana, zakazujući petu sjednicu iako je pitanje za milion eura koliko je zvaničnih sjednica održano u ovom mandatu s obzirom na to da je od same konstitutivne sjednice a nakon toga i smjene prethodnog predsjednika BNV rad ove najvažnije institucije za Bošnjake doveden u pitanje uz nimalo prijatne sumnje da se njegov rad iznova želi zloupotrijebiti i tretirati u uske stranačke i partikularne svrhe. Ono što karakteriše zakazivanje ove sjednice da je to učinjeno na nezakonit način s obzirom na predložene tačke dnevnog reda gdje se desilo grubo kršenje Statuta i Poslovnika o radu BNV. Dakle, ako uporedimo treću sjednicu koju je zakazao bivši predsjednik i petu sjednicu, a četvrta se negdje izgubila vidjet ćemo da, pozivajući se na iste članove Statuta i Poslovnika o radu, predsjednica BNV utvrđuje dnevni red s tačkama koje su u suprotnosti i sa Zakonom o nacionalnim savjetima i sa Statutom i Poslovnikom o radu. Naime, nakon prve tačke dnevnog reda koja je glasila Konstatovanje prestanka mandata vijećniku BNV dolaze 2, 3 i 4. tačka dnevnog reda u kojoj stoji Prijedlog odluke o povjeravanju prava IO Vijeća da donese Završni račun Vijeća za 2019. godinu. Ovako formulisana tačka dnevnog reda u direktnoj je suprotnosti sa Statutom BNV, članom 14. ovog dokumenta gdje izričito stoji da su ovo ingerencije BNV odnosno 35. vijećnika BNV. Isti je slučaj i sa tačkom 3. Prijedlog odluke o povjeravanju prava IO da donese odluku o razrješenju i imenovanju članova odbora Vijeća. Dakle, isključiva nadležnost donošenja ovakvih odluka je na BNV odnosno na 35 vijećnika BNV. I ono što je, nažalost, obilježilo 30 godina rada ove institucije u različitim oblicima jesu formulacije koje ne prate činjenice gdje imamo da Ministarstvo za lokalnu samoupravu  donosi odluku o smjeni članova IO jer su zloupotrijebili svoje ovlasti. Mi imamo 4. tačku dnevnog reda u kojoj stoji, Konstatovanje prestanka mandata članovima IO Vijeća i izbor IO Vijeća zbog podnošenja ostavki.

Nažalost, ono što je poruka ovakvog djelovanja – predstavljanje bošnjačkog naroda kao obične mase koja svoja prava ne artikulira zahvaljujući ovakvim odnosom prema najvažnijim dokumentima  jer ukoliko svoje odluke ne potkrepljujete dokumentima koja ste sami donijeli onda vi predstavljate običnu masu a nikako sebe ne možete delegirati kao ozbiljan i organiziran narod. Mislim da suština ovakvog djelovanja koje nije od jučer je nastojanje devalviranja svih važnih stvari koje jesu u interesu bošnjačkog naroda kako bi se smišljeno onemogućilo ostvarivanje onoga što jeste zacrtano i Zakonom o nacionalnim savjetima i svim dokumentima koja reguliraju rad ove najvažnije institucije.

Matica Bošnjačka s obzirom na sve one nemile događaje ničim izazvane i kad je u pitanju konstituirajuća sjednica ovog mandata koji je još važeći a nakon toga nemilih događaja na drugoj odnosno trećoj sjednici koja se održava isti dan prosto je zaključila da ne postoji ni minimum normalnih uslova za rad. Zbog činjenice da smo kao lista osvojili nešto malo manje nego što je osvojila lista koja nažalost i na štetu bošnjačkog naroda svih ovih godina zloupotrebljava i prosto je zarobila ovu najvažniju instituciju, nemamo pravo da se isključimo iz određenog oblika praćenja rada.

U tom kontekstu izdali smo saopćenje gdje smo ukazali na sve ove stvari- nezakonitost u radu BNV, ukazali kao što smo i prošlog puta kada su prvo BNV, vijećnicima, većini, delegirali neka pitanja za koja su oni smatrali da su u interesu partije koja ih je delegirala. Kada nisu dobili podršku određenih struktura koje čine zajedno s njima većinu u BNV onda su oni ta pitanja, kao što čine i sada, delegirali Izvršnom odboru. Upozorili smo da su odluke nelegalne i da će se desiti jedna blamaža interesa bošnjačkog naroda. BNV je jedino vijeće u ovoj državi gdje je Ministarstvo za rad i lokalnu samoupravu poseglo za tim da smijeni ljude koji su obnašali pozicije u Izvršnom odboru.

Iznova, nakon 5. sjednice mi smo saopćenjem za javnost upozorili na najnovije nezakonitosti u radu i samo ukazali na sumnju, kako stoji u formulacijama, da se ovim nastavlja dalja razgradnja i obesmišljavanje najznačajnijeg predstavničkog organa Bošnjaka u Rsrbiji i otvaraju nove mogućnosti za malverzacije i zloupotrebe budžeta namijenjenog za ostvarivanje kolektivnih i individualnih prava svih bošnjaka. Konstatirajući da zbog činjenice da smo dobili toliki broj mandata, toliki broj glasova bošnjačkog naroda u državi Srbiji posebno u Sandžaku, mi nemamo pravo da šutimo nad takvim primjerima brutalnog kršenja vrijednosti preko kojih trebamo sebe delegirati  na pozicije koje nam pripadu i svrstati se u red organiziranih naroda.

Međutim, neobjašnjiva je reakcija koja je uslijedila čak i za samog aktera konferencije. Doduše, više nije jasno kada gospodin Ugljanin priča u ime svoje partije a kada u ime BNV. Desilo se nekoliko puta u ovom mandatu da stranačke konferencije održava u prostorijama BNV gdje se smišljeno svih ovih godina provlači znak jednakosti između nečeg što je partikularno i nečega što je opšte dobro nastojeći sebe predstaviti u smislu „BNV to sam Ja“ na način koji je, ko prati rad Sulejmana Ugljanina u zadnjih 30 godina,  iznenađenje. Znali smo svo ovo vrijeme da taj čovjek misli ono što je rekao onoga dana i kada su u pitanju vrijednosti bošnjačkog naroda i kada su u pitanju pojedinci koji personificiraju borbu za te vrijednosti. Dosad je Ugljanin koristio pojedince iz svog političkog aparata da oni zvanično iznesu ono što on misli. Konačno je, nažalost u ne baš prijatnom trenutku, načinom na koji je počeo konferenciju čestitajući novogodišnje praznike pozdravljajući ljude koji su stigli iz dijaspore, iskoristivši momenat da unesete nemir posebno na takav brutalan način nešto je što zavrijeđuje posebnu pažnju. S obzirom na to da smo mi ozbiljni ljudi i znamo svih ovih godina da se to nekad drugačije čini, Sulejman Ugljanin ništa slučajno ne govori i vodi računa o formulacijama pa i kad ima problema s načinom  na koji iznosi te prethodno definisane formulacije  one su jako precizne i iza njih stoji strategija ponovnog vraćanja bošnjačkog naroda na jednu situaciju u kojoj bi se on najbolje snalazio. To je period 2000-2010. godina kada je promovirajući jedan svađalački diskurs, razdor među Bošnjacima, opstajao uz pomoć određenih struktura na pozicijama vlasti. Na toj konferenciji Ugljanin je govorio o nečemu što je, kako je definisao, kulminacija tridesetogodišnjeg rada na polju ostvarivanja  nacionalnih prava Bošnjaka iz statusa Sandžak u kontekstu ponovnog promoviranja projekta interesantno definisanog i obrazloženog pod nazivom Specijalni status Sandžak.

Jedino ono što ja uz sve pokušaje nisam uspio razumjeti je to kako je moguće da prvo politički ostvarite određenu priču ma kako se ona zvala a da nakon toga krećete u naučno-istraživački rad koji treba da bude platforma te priče koju ste već usvojili. Naravno, to opet potvrđuje moju tezu da se radi o devalviranju svih onih ideja koje u budućnosti trebaju dovesti do rješavanja pitanja statusa Bošnjaka u ovoj državi i statusa regije Sandžak u kontekstu evropskih integracija u smislu formiranja jednog prekograničnog regiona čiji će zadatak biti da štiti interese bošnjačkog naroda.

To je nešto čime se Ugljanin bavi svih ovih godina. Ako se vratimo na početak njegove političke karijere bili su tu različiti projekti od Saveza s Albanijom, Referendum o državi Sandžak, Referendum o autonomiji Sandžaka. Jedino što Ugljanin neće da objasni da li iza svih ovih projekata slijedi i 1993. godina i njegovo bježanje za Tursku gdje pored činjenice da ga nije bilo briga to što su njegovi saborci brutalno prebijni po policijskim kazamatima u Sandžaku, on se 1996. godine i to narod u Sandžaku zna, poslije dogovora sa Slobodanom Miloševićem iznova vraća preuzimajući dvije obaveze na sebe. Možda je trenutk da se to i saopšti iako je i ranije bilo o tome govora.

Sulejman Ugljanin je preko posrednika od Miloševića dobio obavezu da prekine svaku vrstu priče o autonomiji Sandžaka i da krene u razbijanje jedine institucije koja je Bošnjacima Muslimanima ovog prostora garantirala sigurnost, a to je Islamska zajednica.

Mi nismo zaboravili 1996. godinu i ono što je Ugljanin odmah poslije toga krenuo da radi. Naravno, kada su u pitanju priče o nacionalnim interesima o tome koliko je ta politička grupacija spremna da to realizira, najbolje svjedoči 2006. godina. Tada je zajedno sa svojom aparaturom pokrao rezultate izbora za Ustav R Srbije gdje je jedna paradoksalna situacija da na nivou ostalih gradova u ovoj državi Ustav je jedva prošao a kada su u pitanju gradovi u Sandžaku imamo da su Bošnjaci izbačeni iz Ustava gdje su im brutalno uskraćena prava. Ustav je imao prolaznost oko 70 posto, a svi pamtimo da su i kamere bile postavljene na određenim mjestima za glasanje gdje u toku dva dana nije ušlo ni pet osoba a rezultati su pokazivali da u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i ostalim sandžačkim opštinama i gradovima narod je čekao u redovima da glasa za Ustav.

Također, taj veliki zaštitnik bošnjačkih nacionalnih interesa u periodu kad obnaša funkciju ministra u Vladi R Srbije na jednom gostovanju na TV Palma na pitanje kako vidi rješavanje statusa Sandžaka, te da je nekad organizirao određene referendume, rekao je „Kako da se otcijepi. Nikada da se otcijepi jer dolje su najstariji spomenici pravoslavne kulture“. Tada mu je i Sveti Sava bio rođak, a onog trenutka kad je izgubio političku poziciju u Beogradu njegovo djelovanje svedeno je na to da je u svom radu glasnogovornik određenih interesa koji su nekada iz same države, nekada iz regiona i u trenutku ko više plati on pjeva njihovu pjesmu. Nekada oscilira pa je turkofil, nekada srbofil, nekada veći Albanac od svih Albanaca na svijetu a nekada za interese svih onih koji u sandžačkim Bošnjacima vide švedski sto tad je lažni patriota koji jedino što je uspio svih ovih godina obesmisli sve one projekte koji su bili u interesu bošnjačkog naroda.

Ugljanina je pogodilo to što smo mi izrazili bojazan da donošenjem ovakvih skandaloznih odluka koje su prije svega nezakonite i nemamo transparentnost u radu BNV, gdje smo izrazili sumnju da se tu otvara prostor za određene malverzacije. To kao da je tek došao na političku scenu u Novom Pazaru pa nemamo prostora da izrazimo sumnju. Ako su njegovi politički partneri zaboravili 13 miliona eura koje je Ugljanin ukrao od ovog naroda, ako su zaboravili da je čak i ono što se zove njegovo privatno vlasništvo dobio razmjenom zemljišta za Ski centar u Žuču , poklonjen Gradu Novom Pazaru a zauzvrat plac za izgradnju porodične kuće. Ako su drugi zaboravili mi nismo da je Ugljanin izlazeći iz kancelarije gradonačelnika Novog Pazara iznio komplet namještaj kao da je njegovo privatno vlasništvo. Onda se ljuti kad upozorimo da određeno djelovanje može dovesti do zloupotreba. Ako je neko zaboravio mi nismo onih 700 hiljada eura ćevapa kao ni druge zloupotrebe budžetskih sredstava.

Ako Ugljanin smatra da je sve uredu zašto medijima ne dozvoljava da prate sjednice BNV. Kako je moguće da po pitanju našeg saopštenja nemamo reakciju ni predsjednice BNV ni bilo kojeg organa u BNV koji bi se prvi trebali osjećati prozvanim. G. Ugljanin zlouptrebom pozicije stranke koja trenutno ima većinu u BNV daje sebi za pravo da tretira ovako važna pitanja i iznosi kvalifikacije bez imalo dostojanstva. Ne mora se slagati sa stavovima Matice Bošnjačke ni bilo koje organizacije, ali kad čujete od nekoga ko je na ovaj ili onaj način obilježio 30 godina političkog života u Sandžaku, zastanete i zahvalite Bogu što je ovaj narod imao toliko kapaciteta da izdrži i takve političke monstrume kakvi su ljudi koji sebi daju za pravo da govore u ime ovog naroda.

Ako ste pratili posljednje zasijedanje Skupštine Grada Novog Pazara SPP je, napajajući se i na kulturnoj pozadini na kojoj je nastala Matica Bošnjačka bez obzira što možda u tom trenutku to nije „politički korektno“ ili nekome drugom može donijeti političke poene mi smo pozdravili izbor nove predsjednice gradskog parlamenta i kazali da ono što je sastavni dio naših kulturnih vrijednosti daje snagu da čestitamo demonstrirajući između ostalog i ono što je suština našeg političkog djelovanja a to je Pravda i pomirenje. I Bog dragi kaže da pravda zahtjeva stav i onda kada to i nije možda u vašem partiukularnom interesu. Pomirenje jedino ima smisla ukoliko se prvo desi na relaciji bošnjačkog naroda, bošnjačkih političkih organizacija i drugih predstavnika našeg naroda.

U našem djelovanju tretiramo fenomene, pojave ali nikada nismo sebi dozvolili da kvalifikacijama, posebno onim koji se ne mogu opisati za razliku od onog što je Ugljanin govorio i izjavio na posljednjoj konferenciji za štampu nikada se nije desilo u relacijama među Bošnjacima, da neko takve brutalne kvalifikacije kaže o nekome o čijim kvalitetima g. Ugljanin može samo da sanja.

Zbog svojih frustracija, činjenice da mora odraditi nečasne zadatke koje mu je možda neko drugi delegirao on se postavlja na način kako to radi.

Politika pomirenja jedina je alternativa iako je s ljudske strane teško istrpjeti onakve kvalifikacije, da na ovom putu treba mnogo strpljenja i snage.

I konferencija za štampu i stavovi Sulejmana Ugljanina  bili su direktan udar na politiku i ideologiju pomirenja u Sandžaku.

Predstavnici Matice Bošnjačke, ili SPPa ili BKZa, ili IZ  bili su veoma oštri u danima i godinama kada je trebalo braniti sve vrijednosti koje su bile napadnute od strane politike Sulejmana Ugljanina. Onoga trenutka kada su te vrijednosti odbranjene, kada smo došli do situacije da bez obzira što Bošnjaci glasaju za jednu, drugu ili treću političku partiju kada je u pitanju IZ i kada su u pitanju ove vrijednosti Ugljanin ili neki drugi ne mogu da angažiraju ni svoje najokorijelije simpatizere u napad na ove vrijednosti. Ti ljudi znaju da napadanjem na ove vrijednosti napadaju sami na sebe. Kada smo trasirali put jednog novog diskursa u javnom životu u Sandžaku očigledno je to nekome zasmetalo. I naravno, s obzirom na ono što smo i ranije imali prilike gledati bajraktar ovog novog brutalnog napada na sistem vrijednosti Bošnjaka u Sandžaku je Sulejman Ugljanin. Očigledno da više nije imao koga delegirati. Hoću da vjerujem da čak i ljudi koji su dio te političke organizacije i te liste koja je formirala BNV više ne žele slijediti brutalni diskurs kojeg promovira Sulejman Ugljanin i onda je on morao konačno pokazati svoje lice i potvrditi da iz te kuhinje zapravo dolaze otrovne strijelice. Možete se pretvarati da jeste ono što niste ali dođe trenutak, ničim izazvan, da pokažeš Sulejmane Ugljaninu svoje pravo lice na sreću ovog naroda za kojeg očekujem da će konačno shvatiti da sve dok se ne oslobodimo najveće podvale u historiji bošnjačkog naroda i to ne samo u Sandžaku, Stranke Demokratske Akcije ovaj narod neće naći svoj put. Zapravo, naći će ga ali će taj put biti mnogo teži s mnogo većim iskušenjim. Što prije to shvatimo  prije ćemo stići do onoga što se zove prosperitet, sreća, zadovoljstvo našeg naroda i kvalitetnog rješavanja pitanja statusa Sandžaka, rekao je dr. Muratović.