Naslovna Vijesti Dr. Zukorlić: Do novog zakona imali smo oligarhijsko vladanje visokim obrazovanjem

Dr. Zukorlić: Do novog zakona imali smo oligarhijsko vladanje visokim obrazovanjem

483
Objavi

Danas, 05.02.2019. na KCN televiziji gostovao je narodni poslanik i predsjednik Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo dr. Muamer Zukrolić. U emisiji analizirani dosadašnji rezultati ali bilo je i riječi o planovima Odbora za naredni period.

Govoreći o modelu dualnog obrazovanja i rezultatima uvođenja dr. Muamer Zukorlić je kazao da je dualno obrazovanje jedan od segmenata nacionalnog obrazovanja, te da se ne radi o zaokretu u obrazovanju već o praktičnoj primjeni teorijskog znanja.

„Dualno obrazovanje ovdje ima tradiciju kroz zanatske ili strukovne škole, sada smo podigli dualno obrazovanje na jedan viši nivo gdje bi maksimalno učinili dostupnim školama privredu i privredi školu. To izaziva angažovanje dodatnih stručnjaka, ali to je nešto što je proces. Mi možemo uzeti iskustva iz Njemačke i Švajcarske što već činimo, ali isto tako, ne možemo do kraja prepisati ili preuzeti njihove modele, jer su okolnosti koje prate njihovo školstvo drugačije. Da biste imali u punom kapacitetu dualno obrazovanje morate imati jaku privredu, mi to još uvijek nemamo.“

Narodni poslanik dr. Zukorlić je dodao da se u proces razvoja pored školstva uključuje i privreda, te da postoji više faktora koji utiču na razvoj i konačan ishod generacije ili generacija kada je riječ o dualnom obrazovanju.

„Da bi dualno obrazovanje uspjelo potreban je savez između sistema obrazovanje od škole do ministarstva sa jedne strane i sa druge strane od male do velike privrede, i to ne samo u pogledu formalnog odnosa koji je zakonom predviđen, već na osnovu relacije privrede i sistema obrazovanja, kako bi učenik/učenica to koristili i iskoristili.“

Dr. Muamer Zukorlić je govoreći o reformama spomenuo „kočnicu“ u obrazovanju a to je da se sa jedne strane obrazovanje prepušta struci, a sa druge strane država je nosilac suvereniteta. Ukazao je na moguću zloupotrebu položaja onoga ko čini reformu radi vlasitith interesa.

„Ja sam svjedok toga, jer sam bio učesnik u reformi obrazovanja još od 2000. godine, svjedok sam toga da su neki ljudi koji su bili zaduženi za reformu obrazovanja upravo zbog svojih staleških interesa, zaštite svojih privilegija na univerzitetu bili vrlo često kočničari tog obrazovanja. Zato mi moramo uspostaviti balans, to je bio pokušaj posljednjeg zakona o obrazovanja, balans između Vlade, struke, sindikata, privrede, studenata, učenika i kada imate sve strane koje istovremeno imaju interese vi dolazite do kvaliteta.“

Novi zakon o obrazovanju napravio je balans među najvažnijim faktorima obrazovanja.

„Mi do ovog zakona koji je donesen prije dvije godine o visokom obrazovanju nismo imali taj balans, mi smo imali jedno oligarhijsko vladanje prostorom visokog obrazovanja, gdje su izvjesne grupe profesora kao zaštićena vrsta uzeli sve poluge uticaja u visokom obrazovanja u svoje ruke i zaštitili se, jer su oni bili u izradi zakona raznih programa, ma ko bio na vlasti, i to u vrlo neprincipijelnom odnosu prema državi gdje su oni od države dobijali samo novac, a kada ih pitate gdje je novac i zašto se neki dekan ponaša nepotistički, zašto je bahat, korumpiran, zašto neki profesori dobijaju zvanja mimo zakona, zašto se ne dozvoljava mladim talentovanim ljudima da napreduju, to smo polahko otklonili.“

Ukazao je i na demografiju, nestaju gradovi, sela, nema rađanja. Dodao da veoma malo imamo ulaska u dubinu.

„Naša najveća šansa i rezervna energija su zapravo mladi, talentovani ljudi, koje imamo po gradovima ali i po selima i provincijama koji zbog ovih anomalija ne mogu doći do izražaja.“

Predsjednik Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je najavio i naredne projekte za koje je rekao da će se zalagati za posebnu „traku“ za talentirane mlade i natprosiječnu djecu, te da će nastojati zaštiti integritet studenata kako bi se izašlo iz socijalističko-komunističke atmosfere. Dodao je da nas očekuje i set zakona o nauci i inovacijama koji je još uvijek tek u pripremi. Osvrnuo se i na uspjeh u demokratskom radu na Odboru:

„Zajedno sa svima ostalima postigao sam brilijantan uspjeh jer od 29 sjednica na samo dvije smo imali preglasavanje. Nastojim na sjednici dati šansu svakome ma kojoj političkoj partiji pripadao.“