Dr. Zukorlić: Proširiti kapacitete graničnih prijelaza i otvoriti nove

  351
  Objavi

  Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu na kojoj su započeli objedinjenu raspravu o 22 amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama objedinjenu.Narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja dr. Muamer Zukorlić istakao da je pitanje putnih isprava je od izuzetne važnosti, ali da su i mehanizmi komunikacije i korišćenja tih putnih isprava, ponajprije na graničnim prijelazima, od posebnog značaja posebno za građane Sandžaka.

  – U tom pogledu, mi sa prostora Sandžaka imamo dodatno interesovanje za putne komunikacije, odnosno upotrebu punih isprava iz razloga što imamo tu granicu prema Crnoj Gori koja je podijelila jedan prostor prilično neprirodno. Potom upućenost na BiH, pa sa druge strane sve ove probleme koji postoje sada prema Kosovu, zato nam je od izuzetne važnosti da ukažemo potrebu državnih vlasti nadležnih za ovu oblast da se dalje povede računa, recimo prema Crnoj Gori da se prošire kapaciteti graničnih prijelaza, jer imamo začepljenja, pogotovo nekoliko mjeseci tokom godišnjih odmora i na Brodarevu i na Mehovom Kršu i to izuzetno negativno utiče na normalnu putnu komunikaciju ljudi sa toga prostora.

  Dr. Zukorlić ukazao i na problem zadržavalja lica na informativne razgovore na granicama bez osnova.

  – Razumijem potrebu bezbjedonosnih službi da povedu računa na određene pojave, međutim prema našim informacijama u pitanju su neki ugledni ljudi sa visokim funkcijama u islamskoj zajednici. Dakle, ovim ukazujem Ministarstvu unutrašnjih poslova da pojača neku vrstu stvarne informacije o određenim licima koja su pod određenim nadzorom kako se ne bi stvarao efekat da se neselektivno ljudi stavljaju na određene liste provjere bez osnova.

  Podsjetio i na potrebu otvaranja novih graničnih prijelaza.

  – Isto tako, pitanje novih graničnih prijelaza na koje smo ukazivali ranije je također veoma važno, kao što su granični prijelaz Poželj, te granični prijelaz između Tutina i Petnjice prema Crnoj Gori prema selu Đerekare, potom dva granična prijelaza između Preševa i Kumanova. Ovo su sve veoma važni momenti koji bi trebali biti predmetom naše pažnje obzirom na ovu orijentaciju da zaista ova država dokaže i pokaže da joj je građanin ciljna grupa i da se njen kvalitet mjeri po tome koliko će ona biti servis građaninu.