Naslovna Lista

Lista

Matica bošnjačka – akademik
Muamer Zukorlić MUFTIJA

1. Muamer Zukorlić 1970. akademik Novi Pazar
2. Jahja Fehratović 1982. univerzitetski profesor Novi Pazar
3. Misala Pramenković 1980. univerzitetski profesor Novi Pazar
4. Enver Gicić 1976. univerzitetski profesor Novi Pazar
5. Admir Muratović 1977. univerzitetski profesor Novi Pazar
6. Amela Zoranić 1979. univerzitetski profesor Novi Pazar
7. Zaim Redžepović 1980. diplomirani pravnik Tutin
8. Sabahudin Hajdarević 1963. advokat Prijepolje
9. Jasmina Nikšić 1984. master prava Novi Pazar
10. Fadil Nikšić 1976. privrednik Sjenica
11. Edin Đerlek 1987. profesor Novi Pazar
12. Atifa Šaljić 1963. prosvetna radnica Tutin
13. Ismet Bihorac 1970. imam Nova Varoš
14. Zehnija Bulić 1970. profesor Novi Pazar
15. Alma Čolović-Međedović 1985. master psiholog Novi Pazar
16. Ljutvija Balkan 1956. preduzetnik Tutin
17. Sead Ličina 1962. ortopedski hirurg – traumatolog Novi Pazar
18. Sanela Halković 1971. književnica Sjenica
19. Muamer Suljić 1965. univerzitetski profesor – ljekar Novi Pazar
20. Abid Ćelović 1953. profesor Priboj
21. Binasa Sokolović 1974. dr. мedicine – specijalista Kovin
22. Safet Smailović 1960. profesor Novi Pazar
23. Kemal Sadović 1958. profesor Tutin
24. Semrija Smailović 1974. master psiholog Novi Pazar
25. Muzafer Župljanin 1962. master žurnalistike Novi Pazar
26. Smail Alić 1962. diplomirani inženjer šumarstva Tutin
27. Larisa Karaosmanović 1990. master prava Priboj
28. Ferid Bulić 1984. univerzitetski profesor Novi Pazar
29. Dženis Šaćirović 1989. master prava Novi Pazar
30. Džemila Dudić 1996. student Novi Pazar
31. Zihret Abazi 1976. oftalmolog Beograd
32. Safet Hajradinović 1972. medicinski tehničar Sjenica
33. Kanita Višnjić 1992. diplomirani filolog – anglista Sjenica
34. Belmir Mujezinović 1989. diplomirani pravnik Prijepolje
35. Semir Madžgalj 1989. diplomirani filolog – anglista Novi Pazar