Naslovna Uncategorized Matica bošnjačka: Budžet Bošnjačkog nacionalnog vijeća mora biti transparentniji

Matica bošnjačka: Budžet Bošnjačkog nacionalnog vijeća mora biti transparentniji

235
Objavi

Bošnjačko nacionalno vijeće je danas održalo svoju osmu redovnu sjednicu. Vijećnici Matice bošnjačke ukazali su na sve propuste i na ono što smatraju da je bitno.

„Naime, istakli smo da je i broj sjednica koje se zakazujuna nivou godine, jeste mali zato što se zakazuje jedna sjednica na svakih šest mjeseci. Samim tim vijećnici nemaju u potpunosti mogućnost da učestvuju u radu vijeća i da svojim angažovanjem ukažu šta je to bitno, da dostavljaju prijedloge za aktivnu realizaciju“ kazala je prof.dr. Amela Lukač-Zoranić.

Podsjetili na učešće Matice Bošnjačke u realizaciji nastave na daljinu.

„Ono što su vjijećnici Matice Bošnjačke tražili od BNV-a jeste da uđe u izvještaj da je Matica Bošnjačka u periodu pandemije covid 19 posebno u toku drugog polugodišta prošle školske godine, realizirala preko 455 časova na bosanskom jeziku za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Znači za sve razrede osnovne i srednje škole kada su u pitanju matična grupa predmeta u kontekstu bosanskog jezika, također historije i geografije i ostalih predmeta. Jako je bitno istaći da je u izvještaju navedeno da, ono što bilježi sada stanje, broj djece koja pohađaju nastavu na bosanskom jeziku u blagom je porastu. Međutim, tu treba uzeti u obzir i raditi na strategiji razvoja koja će podrazumjevati da upravo bosanski jezik dođe i do one djece koja u svojim školama ne izučavaju nastavu na bosanskom jeziku, bilo koji predmet sa elementima bošnjačke kulture, nacionalne kulture kao fakultativni predmet“.

Budžet mora biti transparentniji, istakli su iz Matice bošnjačke.

„Budžet mora biti transparentniji, da se budžetska sredstva moraju namjenski trošiti i da se treba izdvajati dovoljna sredstva upravo za projekte koje su od ključnog značaja za bošnjake. Tako da smo se na taj način trudili da doprinesemo radu BNV-a .U kojoj mjeri će se naši prijedlozi implementirati u budućnosti, sve zavisi od ostalih učesnika u ovom najvećem tijelu za bošnjake“.

Tokom ove sjednice usvojen je finansijski plan Vijeća za 2021. godinu.

Vijeće je na današnjoj sjednici usvojilo i izvještaj o realizaciji i kvalitetu nastave na bosanskom jeziku te mišljenje nezavisne stručne komisije za revidiranje planova i programa nastave i učenje na bosanskom jeziku.