Naslovna Uncategorized Matica bošnjačka organizirala okrugli sto o nastavi na bosanskom jeziku

Matica bošnjačka organizirala okrugli sto o nastavi na bosanskom jeziku

367
Objavi

U organizaciji Matice bošnjačke u biblioteci Fakulteta za islamske studije organiziran je okrugli sto na kojem se govorilo o nastavi na bosanskom jeziku „Kuda dalje-odgovor struke“.

Učešće na okruglom stolu uzeli su učitelji i nastavnici osnovnih škola, profesori srednjih škola kao i univerzitetski profesori. Svi učesnici su imali izlaganje u trajanju od 5 min u okviru kojih su ukazali na aktuelne probleme sa kojima se susreću.

Iz organizacionog odbora istakli da je cilj organiziranja okruglog stola zapravo doprinos da se na valjan način omogući kvalitetna nastava đacima.

“Osnovni cilj ovog okruglog stola bio je taj da upravo struka ponudi rješenje za probleme koji su evidentirani a tiču se upravo implementacije nastave na bosanskom jeziku. Ono što je struka ponudila jesu adekvatna rješenja u kontekstu šta se može promijeniti, konstatovali su se naravno i nedostaci a samim tim bilo je i riječi o onim kvalitetnim stvarima koje treba sačuvati i koje treba unaprijediti kako bi nastava na bosanskom jeziku zaista postala jedan osnovni segment obrazovanja svih mladih ljudi na teritoriji Sandžaka.”, istakla dr. Amela Lukač-Zoranić.

Učesnici naglasili da je ovo odličan način da se uoče problemi kada je u pitanju nastava na bosanskom jeziku te da se na osnovu toga daju i adekvatna rješenja.

“Imali ste prilike da čujete od učesnika tribine dosta kvalitetnih prijedloga i sugestija. Obrazovanje inače trpi strašne atake i želja nam je bila da probamo da utičemo na kvalitet obrazovanja, samim tim da ukažemo na to koliko se vodi računa o nastavnim programima, udžbenicima, nedostatku lektire, o pripremanju nastavnika, o tim svim nastavnim sadržajima koji mogu da poboljšaju nastavu. Mlade kolege kao predstavnici budućnosti, kao predstavnici nastavničkog podmlatka, praktično su dali sugestije i oko upotrebe elektronskih udžbenika i inovacija u nastavi i očekujem da će ovo biti samo jedan od tih susreta u nizu, gdje će sigurno biti još kvalitetnih razgovora i gdje će se pojaviti i oni koji večeras nisu mogli da dođu.”, naglasio prof. Ahmed Bihorac.

„Smatramo od izuzetne važnosti ovaj skup i mi smo kao organizacija skrenuli pažnju na nekoliko stvari koje smo podvukli, a to je da se nastava modela na bosanskom jeziku mora unaprijediti jer mi kao društvo, kao Bošnjaci imamo snage za to i kapaciteta. Obzirom da nastava na srpskom ima digitalne udžbenike i digitalnu nastavu gdje mi moramo pratiti cjelokupnu reformu obrazovanja u Republici Srbiji i da već u narednoj godini budemo spremni da imamo naše digitalne udžbenike kako bi nastava na bosanskom jeziku mogla da prati taj trend obrazovanja, također smatram da nastavni planovi, programi i pripreme za nastavnike i učitelje moraju biti obezbijeđeni od strane BNV-a jer danas je otvoreno tržište čak i na obrazovanju jer to je taj lobi izdavačkih kuća koji nudi sve u gotovoj formi., hajde da se BNV potrudi da nekako lakše omogući prosvjetnim radnicima da funkcionišu kroz nastavu.“, istakao Bahrija Sijarić.

Iz Matice bošnjačke najavili da će u narednom periodu organizirati slične skupove kako bi se analizirali problemi u implementaciji nastave na bosanskom jeziku i ponudila stručna rješenja.