Naslovna Uncategorized Priča o buretu

Priča o buretu

528
Objavi

Predanja kažu da bi mornari u toku plovidbe otvorenim morima prilikom susreta sa velikom morskom životinjom bacali prazno bure u vodu ne bi li na taj način odvukli pažnju morske nemani i dok se ona bavi praznim buretom, veliki brod bi mogao nastaviti  kretanje neoštećen.

Skorašnji događaji prije, za vrijeme i nakon Konstitutivne sjednice Bošnjačkog nacionalnog savjeta su me podsjetili na ovu priču. U nastojanju da se činjenice izbjegnu kao i da se skrene pažnja sa bitnih stavki dolazi do propagiranja i davanja na značaju minornim događajima. Naime, prije nekoliko dana, vijećnici  i vijećnice sa liste Matica bošnjačka, izabrani od strane bošnjačkog naroda, krenuše ka uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća na Konstitutivnu sjednicu kako bi svojim prisustvom i učešćem u radu Vijeća dali doprinos svome narodu. Ne treba podsjećati na to da su i 2014. godine, tada vijećnici liste Za Bošnjake Sandžak i Muftiju prisustvovali Konstitutivnoj sjednici i na taj način omogućili konstituisanje Vijeća gdje je g. Sulejman Ugljanin izabran za predsjednika, a da  se vijećnici sa pomenute liste nisu pojavili Vijeće ne bi moglo biti kostituisano i radilo bi u tehničkom mandatu kao što je i bio slučaj 2010. godine, kada se vijećnici sa dviju lista podržanih od SDA i SDP nisu pojavili i time onemogućili vijećnicima Bošnjačke kulturne zajednice da formiraju Vijeće. No, davno prošle događaje ćemo ostaviti po strani kako bi pažnju mogli posvetiti događajima koji su se desili u petak, 23.11.2018. godine.

Dakle, vijećnici i vijećnice Matice bošnjačke krenuli su ka uredu Vijeća očekujući da će, u skladu sa ranijom praksom, nesmetano ući u prostorije Vijeća i aktivno obavljati dužnost vijećnika, legitimnih predstavnika naroda koji ih je birao na neposrednim izborima održanim 04.11.2018. godine. Međutim, iznenađenje je uslijedilo na samom ulazu u prostorije ovog, za Bošnjake najznačajnijeg organa. Umjesto da se akreditacija vijećnika, koji pritom imaju riješenja od strane nadležnog Ministarstva, vrši unutar prostorija Vijeća, dočekali su ih dva stola, sa lijeve i desne strane, koji zbog broja čudnog „protokolarnog“ osoblja okupljenog oko njih i ispred samog ulaza u Vijeće su bili skoro nevidljivi. Također, interesantna je i činjenica da se to „protokolarno osoblje“ preprečilo na ulaz vrata onog momenta kada su vijećnici Matice bošnjačke htjeli ući u prostorije Vijeća demonstrirajući silu i sopstvenu važnost i odvažnost gurajući vijećnike, praveći galamu ne bi li u što većoj mjeri unijeli element zastrašivanja i opasnosti među okupljenim vijećnicima i građanima koji su došli da podrže konstituiranje Vijeća.

Sada se postavlja pitanje prvog bureta  a to su tekstovi objavljeni na lokalnim portalima u kojima piše kako su vijećnici Matice Bošnjačke željeli da „upadnu“ u prostorije Vijeća bez objektivnog sagledavanja realne situacije i makar jednog pitanja koje bi se ticalo ustaljene prakse vezano za protokol i akreditaciju učesnika te angažovanje nepoznatih lica koja osorno pokušavaju spriječiti ulazak legitimnih predstavnika u prostorije našeg, jer pripada svima nama, Bošnjačkog nacionalnog vijeća, već se spinovanjem pokušava satanizovati jedna strana, a posebno akademik dr. Muamer Zukorlić,  nosilac liste Matice bošnjačke.

Drugi dio iznenađenja uslijedio je tijekom I redovne sjednice koja je otpočela 30 minuta nakon održavanja Konstitutivne sjednice. Naime, nakon što je Vijeće konstituisano, predsjedavajući je kazao da su 22 vijećnika, sa liste Samopredijeljenje i Vakat je, potvrđujući da je raniji dogovor o koaliciji između ove dvije liste, pritom potpisan prije samih izbora, postignut, podnijela zahtjev za zakazivanje I redovne sjednice predlažući jednu tačku dnevnog reda i to izbor predsjednika ovog organa, naravno, dajući i prijedlog da se na to mjesto imenuje g. Esad Džudžo. Stručna služba Vijeća, je „ažurno“, što je ujedno i njena praksa, odmah zakazala I redovnu sjednicu sa samo jednom tačkom na dnevnom redu. Međutim, ono što je namjerno ili iz nekog drugog razloga izostavljeno jeste činjenica da se, u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća, član 8. „na prvoj sjednici se usvaja Poslovnik Vijeća, biraju predsjednik i potpredsjednici Vijeća, predsjednik, potpredsjednik i članovi Izvršnog odbora i  postavlja se sekretar Vijeća.”. Na konstruktivno pitanje vijećnika Matice bošnjačke po kom Poslovniku Vijeće funkcionira, odnosno, da li ima prijedloga za dopunu i izmjenu Poslovnika o radu te da isti treba biti uvršten u dnevni rad uslijedio je odgovor da je i dalje na snazi “stari” Poslovnik. Na dalje zapažanje da iako je na snazi “stari” Poslovnik o radu, u skladu sa odredbama tog Poslovnika, na I sjednici se mora usvojiti taj normativni akt svjesno se zanemaruje ta konstatacija i nastavlja se sa radom te se većinom od 22 glasa ZA usvaja prijedlog dnevnog reda sa jednom tačkom. Što znači, nije bitno što se ne radi u skladu sa Poslovnikom te što dalji rad sjednice neće biti legalan, bitno je da se ima većina, odnosno da će 22 vijećnika glasati ZA. Potom je uslijedio vrhunac paradoksa, odnosno rad vijećnika po tački dnevnog reda,  sada već na I redovnoj sjednici. Gospodin predsjedavajući, prof. dr Sait Kačapor, pročitao je prijedlog 22 vijećnika za imenovanje predsjednika Vijeća i odmah dao prijedlog na glasanje kršeći pravo svih vijećnika i vijećnica u sali da obavljaju svoju dužnost te iskažu stav vezano za iznijeti prijedlog. Iako Poslovnik o radu, član 38., 39., 44., daje pravo svakom vijećniku da govori na sjednici, te pravo da se otvori rasprava o svakoj tački koja je na dnevnom redu, odnosno da se o svakom prijedlogu odlučuje posle rasprave, predsjedavajući zanemaruje odredbe Poslovnika i Statuta, član 11., i onemogućava vijećnicima da vrše svoju dužnost. Novi predsjednik Vijeća biva izabran i to, naravno, većinom od 22 glasa ZA postavljenje. Samo pitanje izbora predsjednika je vrlo intrigantno, no to nije pitanje ove analize, ono što je diskutabilno jeste legitimnost samog izbora kao i daljeg rada Vijeća zbog nepoštovanja sopstvenih normativnih akata.

Dolazimo ponovo do priče o  buretu koje mornari bacaju u vodu morskoj nemani, u ovom slučaju narodu, da se njime zamaje, jer su navodno neke “patriotske” snage osujetile pokušaj upada u Vijeće, kako bi se skrenula pažnja sa nelegalnosti rada na I sjednici i izbora predsjednika.

Sve u svemu  očigledno nas još veliki broj praznih buradi očekuje u budućnosti koja će skretati pozornost sa činjenica i bitnih događaja ukazujući na male stvari i sitne priče, dok će redovne sjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća biti zakazivane jednom u šest mjeseci kao što je to bila dosadašnja praksa. Dok drugi narodi rješavaju svoj status i bitna egzistencionalna pitanja Bošnjaci mogu da čekaju jer nije bitno što  broj djece koja pohađaju nastavu na bosanskom jeziku opada, što školske lektire nema, što su udžbenici neadekvatni i kasne po nekoliko mjeseci, što nemamo programe informisanja na nacionalnim televizijama na bosanskom jeziku,  što se nedovoljno bavimo svojom kulturom i kulturnim nasljeđem, sve to može da čeka  a možda će se, ali samo možda, jednog dana, ova pitanja i naći na dnevnom redu sa ili bez prava diskusije.

 

Amela Lukač Zoranić, vijećnica u BNV-u