Naslovna Vijesti Utemeljen Matični odbor ,,Matice bošnjačke”

Utemeljen Matični odbor ,,Matice bošnjačke”

36
Objavi

Dana 30. 3. 2023. god. u Novom Pzaru, utemeljen je Matični odbor ,,Matice bošnjačke” koga čine vrhunski intelektualci referentni autori umjetnici i pregaoci.
Za predsjednika Matičnog odbora jednoglasno je izabran
muftija prof. dr. Mevlud-ef. Dudić, a za članove:

 • muftija prod. dr. Mevlud-ef. Dudić,
 • prof. dr. Jahja Fehratović,
 • prof. dr. Suad Bećirović,
 • muftija hfz. Abdurrahman-ef. Kujević,
 • akademik Fehim Husković,
 • prof. dr. Ferid Bulić,
 • prod. dr. Enver Međerdović,
 • prod. dr. Hivzo Gološ,
 • prof. dr. Kemail Džemić,
 • prof. dr. Ahmed Bihorac,
 • prof. dr. Selim Šaćirović,
 • prof. dr. Samir Ljajić,
 • prof. dr. Hajrudin Balić,
 • prof. dr. Mehmed Meta,
 • msc. Haris Zogić,
 • msc. Asmir Husović,
 • msc. Salahudin Fetić,
 • prof. Mahmud Suljević,
 • prof. Zehnija Bulić,
 • prof. Hodo Katal,
 • Adnan Šmrković,
 • Kenan Delić,
 • prof. dr. Enis Ujkanović,
 • prof. dr. Bisera Boškailo,
 • prof. Mirsad Čaušević,
 • msc. Ulvija Mušović,
 • msc. Almir Hadžić,
 • msc. Muhamed Ćeman,
 • prof. Muzafer Hadžić,
 • Omer Talović,
 • msc. Alen Duraković i
 • msc. Almir Hodžić.

Matica bošnjačka je elitna vakufska/ zadužbinaska nadstranačka, bošnjačka institucija, koja ima za cilj očuvanje unaprijeđenje i promociju bošnjačke duhovnosti, kulture i umjetnosti, među bošnjačkim narodom u svijetu kao dio ukupne svjetske kulturne baštine.

Matica bošnjačka će u naredom periodu otvoriti prostor svim ljudima iz kulturnog, akademskog i duhovnog polja, koji žele dati doprinos afirmaciji bošnjačkog naroda, kroz učešće u Matičnom odboru i stručnim pododborima.